February 5, 2017

Stress del 2 “Positiv stress !?” Avsnitt 07

Välkommen att lyssna till mitt sjunde avsnitt.
Nu fortsätter stress och stresshantering, eller som man kan säga "vägen till det inre lugnet" genom att utvecklas som människa...

Det ligger en sammanfattning med mer text och bilder på min hemsida: www.amixe.se

Innehåll:
I detta avsnitt pratar jag om Hans Selyes stressforskning på 1940-talet då han gjorde experiment på råttor. När han skulle hitta på ett namn på den stressreaktion han mätte i blodet så blandade han ihop terminologin från teknologin - och detta kan vara en anledning till att "stress" har blivit ett otydligt begrepp. Många forskare och författare menar att "ALLT" är stress - och då indelar man det i positiv och negativ stress. Jag är inte förtjust i denna indelning....
Om man nu bestämmer sig för en definition där allt är stress - Vart går då gränsen mellan positiv och negativ stress ?
Det kanske är bättre att låta all stress vara negativ och kalla det som inte är stress någonting annat !?
Detta ska jag försöka förtydliga i detta avnittet, men för att kunna göra detta behöver jag först igenom centrala nervsystemet som har en central roll. Om man förstår hur nervsystemet fungerar i vår kropp är det lättare att förstå varför det är så viktigt med balans i livet och vad som händer vid långvarig stress. Jag ska även gå igenom en bild/modell som för mig har varit mycket givande och tänkvärd.

1:a steget till förändring är medvetenhet !
Börja lyssna till din kropp och dina känslor !

Är det någon mening med att träna mindfulness när man är förkyld ?
Eller för att göra frågan bredare och intressantare och att fundera på till nästa avsnitt:
Vad har man för nytta av att försöka ha ett inre lugn när man har blivit sjuk ?

Fortsättning följer i nästa avsnitt om stress !

Hälsningar Lars

Det blev ett långt avsnitt - så dela gärna upp det i två delar när du lyssnar !

 

"Det är med våra tankar som vi skapar vår verklighet.
Ej finnes gott, ej ont:
Blott våra tankar gör det så."

William Shakespeare

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App