Innehåll:

Introduktion till vad Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet kommer att handla om framöver.
Min bakgrund och hur jag kom in på meditation, stresshantering och att växa som människa.
Ett "magiskt piller " - Betydelsen av inre lugn !
Skillnaden mellan komplicerat och komplext (Bodil Jönssons bok: Tio tankar om tid) 
Betydelsen av begriplighet (Aaron Antonovskys bok: Hälsans Mysterium)
Att reflektera 

November 22, 2016

Livskvalite - Avsnitt 02

Vad är livskvalite för dig ? Om Livskvalite och Känslans betydelse. Känslan är den avgörande komponenten som bestämmer vår livskvalité 

I avsnitt 3 av hälsans Mysterium & Livets Hemlighet blir det lite tankar kring:

Det finns många olika sätt att meditera.
Att meditera är att utöva Yoga. Yoga är mer än poser och andning.
Det viktigaste är den praktiska tillämpningen - vid sidan om meditationen !
Att växa som människa - vad är det ?
Att vi är beroende av att tänka och att vägen till inre lugn är att minska antalet tankar i huvudet
Vårt intellekt är ett verktyg....
Att skilja på tankar och att tänka... 

Detta avsnitt handlar om det intressanta faktum att varje människa lever i sin "Personliga Verklighet".
Varje människa har ett "färgat filter" som filtrerar informationen från våra sinnen så att det vi upplever anpassas efter våra tidigare erfarenheter, kunskaper, attityder och förväntningar vilket medför: Vi ser det vi vill se ! (vi ser inte det vi ibland skulle behöva se) och Vi hör det vi vill höra ! (vi hör inte det vi ibland skulle behöva höra)

Vi silar mygg, men sväljer kameler !

Mer information om avsnittet finns på hemsidan: www.Amixe.se

Innehåll:
Olika exempel som visar hur tanke-känsla-fysiologi-beteende samverkar.

Grunden inom mental träning:
att föreställa sig bilder och framkalla känslor i ett avslappnat tillstånd

Vårt nervsystem kan inte skilja mellan fantasi och verklighet

Vi kan medvetet påverka vårt självreglerande nervsystem
(autonoma nervsystemet)

Känslan är snabbare än tanken !

Det spelar roll vad vi tänker och känner - det påverkar vår hälsa !

Placebo: "Jag ska behaga"

Experiment: den klassiska "citronen" övningen

Välkommen att lyssna till mitt sjätte avsnitt.
Nu kommer det att bli några avsnitt som handlar om det viktiga och angelägna området stress.

Innehåll:
"stimuli-respons-modellen", se bild 1-3 (det ligger bilder och mer text på hemsidan: www.amixe.se)
Stress är en respons/reaktion på någon form av stimuli (stressor) t ex rovdjur, punktering, olycka m m
Det som skapar stress är vår "perception" dvs hur vi tolkar/uppfattar ett stimuli, medvetet eller omedvetet (automatiskt)
Enligt "stimuli-respons modellen" finns det 3 olika sätt att påverka/hantera ett stimuli:
1. Att påverka själva stimuli t ex mod att påverka eller om möjligt undvika. (man behöver ju inte åka berg & dalbana eller gå ut med segelbåten när det blåser storm på sjön)
2. Hantera stressreaktionen som har både en emotionell, fysiologisk, mental och beteende komponent.
3. Påverka och ändra hur vi uppfattar/tolkar situationen...

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden"

Sinnesrobönen

Det ligger bilder och en skriftlig sammanfattning på hemsidan : www.amixe.se

 

Välkommen att lyssna till mitt sjunde avsnitt.
Nu fortsätter stress och stresshantering, eller som man kan säga "vägen till det inre lugnet" genom att utvecklas som människa...

Det ligger en sammanfattning med mer text och bilder på min hemsida: www.amixe.se

Innehåll:
I detta avsnitt pratar jag om Hans Selyes stressforskning på 1940-talet då han gjorde experiment på råttor. När han skulle hitta på ett namn på den stressreaktion han mätte i blodet så blandade han ihop terminologin från teknologin - och detta kan vara en anledning till att "stress" har blivit ett otydligt begrepp. Många forskare och författare menar att "ALLT" är stress - och då indelar man det i positiv och negativ stress. Jag är inte förtjust i denna indelning....
Om man nu bestämmer sig för en definition där allt är stress - Vart går då gränsen mellan positiv och negativ stress ?
Det kanske är bättre att låta all stress vara negativ och kalla det som inte är stress någonting annat !?
Detta ska jag försöka förtydliga i detta avnittet, men för att kunna göra detta behöver jag först igenom centrala nervsystemet som har en central roll. Om man förstår hur nervsystemet fungerar i vår kropp är det lättare att förstå varför det är så viktigt med balans i livet och vad som händer vid långvarig stress. Jag ska även gå igenom en bild/modell som för mig har varit mycket givande och tänkvärd.

1:a steget till förändring är medvetenhet !
Börja lyssna till din kropp och dina känslor !

Är det någon mening med att träna mindfulness när man är förkyld ?
Eller för att göra frågan bredare och intressantare och att fundera på till nästa avsnitt:
Vad har man för nytta av att försöka ha ett inre lugn när man har blivit sjuk ?

Fortsättning följer i nästa avsnitt om stress !

Hälsningar Lars

Det blev ett långt avsnitt - så dela gärna upp det i två delar när du lyssnar !

 

"Det är med våra tankar som vi skapar vår verklighet.
Ej finnes gott, ej ont:
Blott våra tankar gör det så."

William Shakespeare

Välkommen att lyssna till mitt åttonde avsnitt i podcastserien: Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet.
I detta avsnittet repeterar jag och fortsätter att utveckla stimuli-respons modellen från avsnitt 6. Det är en modell med syftet att illustrera och övergripligt sammmanfatta olika sätt hur vi påverkas och kan påverka vår hälsa, livskvalite och utveckling och därmed öka förståelsen och hanterbarheten i livet.

Eftersom det ursprungligen är en "illustrativ modell" passar den bäst med bilder. Jag har därför bildsatt podcasten och kryddat den med några av mina tänkvärda ordspråk och lagt upp på YouTube !
Så nu kan du välja mellan att lyssna här eller som jag föreslår: titta på den med bilder på YouTube >>>>

Du kan också läsa mer på min hemsida: www.amixe.se

 

Tänkvärt för mig, Tänkvärt för dig ?

November 10, 2017

Balans i Livet - Avsnitt 09

Välkommen att lyssna på det nionde avsnittet.
Innehåll:
En hälsomodell med 4 dimensioner:
Fysisk - Mental/emotionell - Social - Existentiell
Finns det någon flaskhals ?

Att reflekera över meningen med livet
Några tankar om träning, mat och matvanor
Övervikt handlar om känslor
Periodisk fasta - för att underlätta cellernas reparationsarbete
Att våga se på sig själv och sin omgivning med öppna ögon
Vi har en fri vilja. Men vågar och vill vi ta ansvar ?
Första steget till Balans i livet är att komma tillbaka till det inre lugnet

www.amixe.se

December 5, 2017

Andning del 1 - Avsnitt 10

Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet
Avsnitt 10

I detta avsnitt börjar jag prata om andningen.
Mentala och fysiska krav reglerar sig oftast genom ökad andningsfrekvens.
Det finns t ex ett samband mellan andningsfrekvens och graden av oro.
Det finns många olika andningsövningar med olika syften.

Angningen kan t ex hjälpa till med att:

1. Öka kropssmedvetenheten
2. Som feed-back redskap
3. Skapa balans i autonoma nervsystemet
4. Bli närvarande i vardagen och livet
5. Hjälpa till att lösa upp obearbetade problem i ryggsäcken/smärtkroppen/fobier

Avsnittet avslutas med en övning i andningsmedvetenhet 

Läs mer på www.AMIXE.se 

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App