January 20, 2017

Stress del 1 “perception is everything” Avsnitt 06

Välkommen att lyssna till mitt sjätte avsnitt.
Nu kommer det att bli några avsnitt som handlar om det viktiga och angelägna området stress.

Innehåll:
"stimuli-respons-modellen", se bild 1-3 (det ligger bilder och mer text på hemsidan: www.amixe.se)
Stress är en respons/reaktion på någon form av stimuli (stressor) t ex rovdjur, punktering, olycka m m
Det som skapar stress är vår "perception" dvs hur vi tolkar/uppfattar ett stimuli, medvetet eller omedvetet (automatiskt)
Enligt "stimuli-respons modellen" finns det 3 olika sätt att påverka/hantera ett stimuli:
1. Att påverka själva stimuli t ex mod att påverka eller om möjligt undvika. (man behöver ju inte åka berg & dalbana eller gå ut med segelbåten när det blåser storm på sjön)
2. Hantera stressreaktionen som har både en emotionell, fysiologisk, mental och beteende komponent.
3. Påverka och ändra hur vi uppfattar/tolkar situationen...

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden"

Sinnesrobönen

Det ligger bilder och en skriftlig sammanfattning på hemsidan : www.amixe.se

 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App