May 12, 2019

Människan och Gud - avsnitt 20

Välkommen att lyssna till det tjugonde avsnittet.

Detta avsnitt handlar om Livets Hemlighet  och Mysteriet Människan
- sett ur Non-Duality´s perspektiv

I detta avsnitt kommer jag att utmana och tänja på mina och antagligen era gränser också…
Våga vara modig att utmana dig själv - var nyfiken - öppen - och ödmjuk!

 Det går att se på människan och livet på olika sätt beroende på vilka ”glasögon” man har på sig. Som kristen ser man på ett sätt och som ateist på ett annat sätt. Jag skulle vilja utforska vad Livets Hemlighet och Gud kan vara om man ser det med perspektiv, utifrån en modell som kallas ”Non-Duality” eller på svenska ”icke-dualitet”.

 I denna text kommer ordet Gud och medvetande användas många gånger. Om du är obekväm med ordet GUD, så ersätt det med medvetandet istället. Dessa ord är utbytbara i detta synsätt.

Först vill jag säga att jag har skrivit ett 6-sidig dokument som kompletterar detta avsnitt. Dokumentet både sammanfattar och förtydligar några delar.
Läs dokumentet på min hemsida Amixe.se >>>

Innehåll:

Materialistikt perspektiv:
Först Materia --> Sinne --> Sist Medvetande


Non-Duality perspektiv:
Medvetande --> Sinne --> Sist Materia/Kropp

Rupert Spira och "Non-Dualaity"
Allt sker inom och av medvetandet
Sinnet är medvetandets aktivitet
Förhålladet mellan sinne och medvetande
Det finns
ett medvetande och 8 miljarder sinnen
All materia är en illusion !
Berättelsen om Mary och Jane

KG Hammars bok: Släpp Fången Loss
Subjektfrågan; Vem eller vad är subjekt i ditt liv?
Vem är subjektet? Jag eller Gud eller kanske både och?

”Icke jag utan Gud i mig”
Dag Hammarsköld

”Jag och fadern är ett”
Joh. 10:30

”Jag sökte efter Gud, men fann endast mig själv!
Jag sökte efter mig själv, men fann endast Gud”
Rumi

Att låta sinnet sjunka ner i medvetandets hav (Sinking the Mind into the Ocean of awareness)
Översatt text från delar av ett YouTube avsnitt med Rupert Spira

Att skynda sig fram i all hast visar sig vara en flykt.
Att våga stanna upp och kanske falla ner i lyckan som en sten!
Jean Sulivan

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App