November 10, 2017

Balans i Livet - Avsnitt 09

Välkommen att lyssna på det nionde avsnittet.
Innehåll:
En hälsomodell med 4 dimensioner:
Fysisk - Mental/emotionell - Social - Existentiell
Finns det någon flaskhals ?

Att reflekera över meningen med livet
Några tankar om träning, mat och matvanor
Övervikt handlar om känslor
Periodisk fasta - för att underlätta cellernas reparationsarbete
Att våga se på sig själv och sin omgivning med öppna ögon
Vi har en fri vilja. Men vågar och vill vi ta ansvar ?
Första steget till Balans i livet är att komma tillbaka till det inre lugnet

www.amixe.se

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App