July 8, 2019

Acceptans - Avsnitt 21

Välkommen att lyssna till det tjugoförsta avsnittet.

"Vi kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över vårt huvud,
men från att bygga bo"

Detta är första avsnittet och en introduktionen till hur jag ser på hur vi kan GÖRA NÅGOT åt det där boet....  

 

Innehåll:
Sorgens fåglar symboliserar för mig allt som vi kan råka ut för i livet.
Det mesta kan vi inte göra något åt - men vi kan bli bättre och bättre på att inte låta fåglarna bygga bo. Det kan röra sig om allt som väder, motgångar, ohälsa, sjukdomar, olyckor, åldrande, död, skilsmässa, punktering, arbetslöshet, andras beteende mm 
Det som är intressant är om vi låter det bygga bo !
Bygga bo symboliserar att det  accumuleras i vår ryggsäck, eller hamnar i det som Echart Tolle kallar smärtkropp. Det förefaller att en del händelser som vi är med om skapar ett oläkt sår i vårt sinne och kropp. 
Vissa pratar om muskelminne och andra pratar om störningar och obalanser i kroppens energisystem. 

Dessa obalanser och oläkta sår påverkar vår hälsa och livskvalite.
Så hur kan man få bort boet i vår kropp och sinne ?
Hur lösa upp, transformera, balansera det som finns i ryggsäcken eller smärtkroppen ?
Det är detta som jag i de kommande avsnitten kommer att prata om.

Lite förenklat ser jag på det så här:

Livet ska "genomlevas". 
Det som var och en av oss möter på sin livsväg ska "hanteras".
Om vi inte accepterar det som händer längs vår väg så hindras flödet.
Det kan ses som en orsak och verkan: "What You Resist, Persist",
Dvs det du gör motstånd emot stannar kvar (och hamnar i rggsäcken/smärtkroppen). Så det finns obearbetade händelser och minnen i vår ryggsäck som behöver tranformeras i efterhand. Man kan på så sätt säga att det går inte att komma undan. Det som kommer i respektive människas färd ska hanteras - förr eller senare.

Det finns både medvetena och omedvetna trauman/minnen i ryggsäcken. En del av de omedvetna minnena kan vara förträngda - med det kan också vara äldre kollektiva trauman från tidigare generationer som följer t ex en viss folkras, kön, släkt eller händelse.

Det första som man måste inse och förstå är hur motstånd och icke acceptans skapar lidande ! Som jag tagit upp på tidigare avsnitt så är ORSAKEN till mycket av mänslighetens lidande och ohälsa att man gör motstånd till det som sker i nuet. Så genom att bli öppen och transparent kan man stoppa inlagringen i ryggsäck/smärtkropp. 

Jag vill än en gång förtydliga att det handlar inte om att INTE bry sig !
Den acceptans som det pratas om i detta sammanhang är inte den acceptans som vi är vana vid i vår språkliga kultur. Acceptans i vår kultur är en mental aktivitet - dvs ett görande, där man värderar det som sker som positivt eller negativt. Och sådant som är väldigt negativt, ogillande och inte lämpligt kan man ej acceptera - och gör motstånd på ett eller annat sätt - både mentalt och beteendemässigt. Eftersom många av oss inte kommit i kontakt med något annat synsätt så är det inte konstigt att man reagerar när man hör att man ska acceptera allting!
Och att man ser på det som att man inte ska bry sig. Men att inte bry sig är också ett görande. Vad finns det för alternativ då ?

Jo om vi är närvarande och medvetna så kommer AUTOMATISKT allt som händer att bli "accepterat" - eftersom accepterandet är medvetandets natur!

Det är som ett identifierat och separerat sinne som vi värderar och dömmer hela tiden - det är sinnets natur,
men medvetandets natur är att vara.

Så genom att vara närvarande och medvetna så sker ett naturligt "accepterande" automatiskt. Det handlar verkligen inte om att inte bry sig eller att stoppa huvudet i sanden. Skillnaden är att när du ser och upplever det som händer utan filter - så kan du med ett balanserat och öppet sinne AGERA utifrån en djupare förståelse och kärlek! Motsatsen är att REAGERA omedvetet...

Det finns mer att läsa och fortsättning finns på min hemsida: www.amixe.se

Så jag ska i nästa avsnitt fortsätta prata om hur man själv kan jobba med sin ryggsäck/smärtkropp.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App