March 28, 2019

Jag är INTE mina tankar ! - avsnitt 18

Välkommen att lyssna till det artonde avsnittet.

Detta är en komplettering och fortsättning på Mysteriet Människa (avsnitt 16),

Vem är "JAG"
För att ta reda på det måste vi rikta vår uppmärksamhet mot oss själva,
men då upptäcker vi att vi kan inte rikta uppmärksamheten mot oss själva !

Ett öga kan inte se på sig själv,
Solen kan inte lysa på sig själv.

Jag är inget objekt,

Jag kan observera allt utom mig själv, Jag kan observera mina tankar, känslor och kropp och alla objekt i min omgivning
Men jag kan UPPLEVA mig själv !
"JAG" är den som är medveten och närvarande.

Den Direkta vägen: Att vara närvarande och medveten

Objektlös meditation: att ej använda sig av objekt som t. ex mantra, bilder, andning eller något annat..

Alternativet till den direkta vägen och i kombination:
att först (Steg 1) upptäcka vem man inte är:
Jag är inte mina tankar, känslor eller kropp.
Jag är vittnet, den som observerar. Jag är inte det jag uppmärksammar.
Detta leder till en avidentifiering: Vi blir "fria" !
Steg 2: Har du någon gång upplevt någonting utanför medvetandet?
att gå vidare och upptäcka att allt sker i medvetandet.
Vi är medvetandet - det är vår natur.
Vi är inte något ting, vi är inte ingenting - vi är allting !
Vi tar oss an livet igen - men med en stor skillnad: Vi vet vad vi är !

Tidigare förlorade vi oss själva i upplevelser och tankar.
Efter Steg 2 vet vi att det inte är som det verkar vara...
Det går att jämföra med när du försvinner in i en bok eller film.
Vi vill UPPLEVA! Det är ju själva poängen med många böcker, filmer och livet. Skillnaden är att du vet inom dig när du uppslukas av en bok eller film att det inte är på riktigt. Du vet egentligen att det inte är på riktigt! Men du tillåter dig att leva dig in för att du vill beröras och känna dig levande!
Men i livet är många människor så identifierade med det de uppmärksammar - att de tror på riktigt att det dem upplever genom sina sinnen är dem...

Fortsättning och komplettering till detta avsnittet och avsnitt 16 kommer i ansnitt 19.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App